Welcome to the VLA Group - 22-May-2024
Giỏ hàng

VLA họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Last Update: 5/5/2023 6:56:50 AM

Ngày 21 tháng 3 năm 2023.

Tại khách sạn Novotel Suites, Duy Tân, Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang đã tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội diễn ra thành công, tốt đẹp.Chủ tịch Nguyễn Thành Tiến trao quà tặng của cá nhân cho các cán bộ gắn bó lâu năm có nhiều đóng góp cho công ty.
Chủ tịch Nguyễn Thành Tiến trao quà tặng của cá nhân cho các cán bộ gắn bó lâu năm có nhiều đóng góp cho công ty.

Thẻ: news

Related posts

Powered by Lencam