Welcome to the VLA Group - 25-Jul-2024
Giỏ hàng

Giới Thiệu

Last Update: 8/1/2022 8:31:57 AM

Tiền thân của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang là công ty thành viên của NXB Giáo Dục Việt Nam. được thành lập theo Quyết định số 1338/QĐ-TCNS ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Nhà xuất bản Giáo dục.


Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất phần mềm quản lý trong các lĩnh vực: Kế toán, quản lý sản xuất, quản lý nhân sự...; xây dựng hệ thống website về thông tin quảng cáo; buôn bán máy tính, dịch vụ bảo trì hệ thống.


Mã chứng khoán: VLA

Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán HNX: 04/08/2010


Hiện tại, 3 nhóm hoạt động chính của VLA:


- Bất động sản

- Khách sạn, khu nghỉ dưỡng

- Đào tạo, tư vấn kinh doanh và đầu tư

Thẻ: introduce

Related posts

Powered by Lencam