Welcome to the VLA Group - 25-Jul-2024
Giỏ hàng

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Last Update: 8/4/2022 2:59:26 AM

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022

3. Lý do và mục đích:

   * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

     - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

     - Thời gian thực hiện: 30/03/2022

     - Địa điểm thực hiện:

        + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty: số nhà 1204 tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/03/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

        + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam