Welcome to the VLA Group - 25-Jul-2024
Giỏ hàng

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Last Update: 8/3/2022 9:03:30 AM

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2022

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2022

3. Lý do và mục đích:

   * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

     - Tỷ lệ thực hiện: 100:85 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 85 cổ phiếu mới)

     - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 250 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mới phát hành cho cổ đông Nguyễn Văn A được tính như sau: 250:100x85=212,50 cổ phiếu. Cổ đông Nguyễn Văn A được nhận 212 cổ phiếu mới, 0,50 cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ bị hủy bỏ.

     - Địa điểm thực hiện:

        + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở giao dịch của Công ty: Số nhà 1204 tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

        + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam