Welcome to the VLA Group - 22-May-2024
Giỏ hàng

Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán Soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và Kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng

Last Update: 5/8/2024 8:52:02 AM

Tải file tại đây

Thẻ: shareholder

Related posts

Powered by Lencam