Welcome to the VLA Group - 1-Oct-2022
Giỏ hàng

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

8/4/2022 7:46:03 AM

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2021

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/10/2021

3. Lý do và mục đích:

   * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

     - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

     - Thời gian thực hiện: 18/11/2021

     - Địa điểm thực hiện:

        + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty: số nhà 1204 tòa 17-T5, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

        + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Thẻ: shareholder

Related posts

Section description

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

29-09-2022

Đọc thêm
Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ (lí do: Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính)

Công bố thông tin về việc sửa đổi điều lệ (lí do: Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính)

16-09-2022

Đọc thêm
Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

14-09-2022

Đọc thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

17-08-2022

Đọc thêm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11-08-2022

Đọc thêm
Thông báo mời họp và tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021

Thông báo mời họp và tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021

09-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng

09-08-2022

Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT về việc hủy quyền công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc hủy quyền công bố thông tin

09-08-2022

Đọc thêm